ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Tytuł projektu: „Otwarci na świat – środowiskowy klub dla dorosłych osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.” współfinansowanym ze środków m.st. Warszawa w ramach otwartego konkursu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.”

Kwota dofinansowania ze środków m.st. Warszawa: 392 230,00 PLN

Cel projektu: wsparcie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, budowanie ich otwartości na otaczający świat, nabywanie, rozwijanie oraz podtrzymywanie samodzielności, tworzenie i podtrzymywanie kontaktów społecznych, angażowanie w różnego rodzaju aktywności (np. kulturalnych, sportowych, turystycznych), rozwój wewnętrzny i budowanie poczucia własnej wartości oraz przeciwdziałanie niekorzystnym procesom wewnętrznym.

Okres realizacji: VII 2022 – XI 2024 r.

Oferowane formy wsparcia:

  • Zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe
  • Zajęcia cukiernicze/gastronomiczne
  • Zajęcia usamodzielniające i uspołeczniające o tematyce ogólnej
  • Teatroterapia
  • Zajęcia rękodzielnicze
  • Zajęcia stolarskie/szycie i haft CNC oraz sitodruk/projektowanie i druk 3D/prototypowanie i CNC
  • Liga gier planszowych
  • Wyjścia i wycieczki

Każdy rodzaj zajęć będzie realizowany średnio 1 raz w miesiącu.

Uczestnicy projektu: 30 osób – pełnoletnie osoby z zaburzeniami rozwoju psychicznego, z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną i innymi niepełnosprawnościami zamieszkujące w m.st. Warszawa

Udział w zajęciach Klubu jest bezpłatny.

 


2022-08-22

Stowarzyszenie Terapeutów zaprasza do wzięcia udział w pierwszej rekrutacji na Uczestników Klubu stworzonego w ramach projektu  „Otwarci na świat – środowiskowy klub dla dorosłych osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawa.

Dokumenty należy składać w formie papierowej do siedziby Stowarzyszenia – ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa (Ośrodek Integracji Społecznej) lub elektronicznie na adres klub@terapeuci.org.pl.

Termin składania zgłoszeń – 02.09.2022 r.

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin klubu – Otwarci na świat

Dokumenty do wypełnienia i wysłania/dostarczenia:

Regulamin rekrutacji — formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału 🙂