ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Uczę się siebie – program wsparcia zdrowia psychicznego dla dzieci

 w szkołach podstawowych

Tytuł projektu: „Dobrostan dzieci i młodzieży”

Kwota dofinansowania 170 000,00 zł

Projekt finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

 

Głównymi celami projektu jest:

  • wzrost umiejętności u dzieci, młodzieży w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi w sposób konstruktywny;
  • nabycie przez uczestników projektu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami;
  • podniesienie umiejętności rodziców/opiekunów we wspieraniu ich dziecka w kryzysie;
  • podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów;
  • podnoszenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w rodzinie.

 

Formy wsparcia: Indywidualne konsultacje dla dzieci i młodzieży oraz opiekunów/rodziców, grupy edukacyjno- rozwojowe/warsztaty terapeutyczne, prelekcje dla rodziców/ opiekunów i nauczycieli

 

Uczestnicy projektu: dzieci, rodzice/opiekunowie i nauczyciele szkół podstawowych w Warszawie

Czas trwania projektu: 7 września 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do współpracy