ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze życie – program zwiększenia samodzielności osób z autyzmem.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs nr 1/2021)

Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 631 760,00 PLN (I okres finansowania)

Cel projektu: Celem projektu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie w sposób stały i długoterminowy rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez organizację w placówce wsparcia zajęć uspołeczniających, treningów umiejętności życiowych i samoobsługowych oraz innych form rehabilitacji niezbędnych do zwiększenia umiejętności samodzielnego funkcjonowania.

Okres realizacji: IV 2022 – III 2025 r.

Oferowane formy wsparcia:

  • Zajęcia terapeutyczne i samoobsługowe
  • Zajęcia uspołeczniające
  • Zajęcia kulinarne
  • Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze
  • Zajęcia komputerowe
  • Zajęcia stolarskie
  • Zajęcia teatralne
  • Zajęcia sportowe
  • Wycieczki

Uczestnicy projektu: 18 dorosłych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i podobnymi zaburzeniami.

Regulamin rekrutacji OIS