ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze życie – program zwiększenia samodzielności osób z autyzmem.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs nr 1/2021)

Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 631 760,00 PLN (I okres finansowania)

Cel projektu: Celem projektu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie w sposób stały i długoterminowy rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez organizację w placówce wsparcia zajęć uspołeczniających, treningów umiejętności życiowych i samoobsługowych oraz innych form rehabilitacji niezbędnych do zwiększenia umiejętności samodzielnego funkcjonowania.

Okres realizacji: IV 2022 – III 2025 r.

Oferowane formy wsparcia:

  • Zajęcia terapeutyczne i samoobsługowe
  • Zajęcia uspołeczniające
  • Zajęcia kulinarne
  • Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze
  • Zajęcia komputerowe
  • Zajęcia stolarskie
  • Zajęcia teatralne
  • Zajęcia sportowe
  • Wycieczki

Uczestnicy projektu: 18 dorosłych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i podobnymi zaburzeniami.

Regulamin rekrutacji OIS


 


Aktualności

2023-06-05

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Terapeutów zaprasza do składania ofert na zapewnienie noclegu i wyżywienia na potrzeby zorganizowania zajęć wyjazdowych dla 13 uczestników projektu (osób z niepełnosprawnościami) oraz 5 opiekunów.

Termin wyjazdu: 11-15.09.2023 r.

W ramach zamówienia konieczne będzie zapewnienie noclegu w pokojach 2-4 osobowych oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).  Obiekt musi posiadać co najmniej tereny zielone oraz możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji podczas pobytu (np. basen, tereny spacerowe, zwierzęta).

Z uwagi na zaburzenia uczestników wyjazdu wymagane jest zapewnienie wydzielonych przestrzeni bytowych (np. osobne domki dla grupy) oraz możliwość skorzystania z posiłków oddzielnie od innych gości obiektu.

Ofertę należy złożyć w terminie do 16.06.2023 r. na adres anna.odachowska@terapeuci.org.pl

Kryterium wyboru wykonawców: 100% cena