ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Tytuł projektu: „Bądźmy bliżej – środowiskowa rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych drogą do wielowymiarowego polepszenia ich jakości życia” (konkurs nr 1/2022)

Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 2 053 250 PLN

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Terapeutów – ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu- ul. Pająkowskiego 44/52, 87-100 Toruń

Cel projektu: Zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie pracy terapeutycznej prowadzonej w środowisku domowym zapewniającej efektywną i długofalową poprawę funkcjonowania osób z zaburzeniami z zakresu autyzmu w aspekcie społecznym, psychofizycznym i funkcjonalnym wraz z podniesieniem jakości opieki realizowanej przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji: IV 2023 – III 2024 r.

Oferowane formy wsparcia: rehabilitacja społeczna realizowana w środowisku domowym

Uczestnicy projektu: łącznie 120 osób, w tym 90 dzieci i 30 osób dorosłych z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i łódzkiego

osoby z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem, Zespołem Aspergera  i innymi niepełnosprawnościami którzy w momencie przystąpienia do Projektu posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim (jeśli będzie wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną) oraz posiadające zdiagnozowany autyzm lub podobne zaburzenie rozwoju, np. Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona, choroby psychiczne.


 


2024-02-12

Stowarzyszenie Terapeutów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu dwóch projektów finansowanych ze środków PFRON. Audyt obejmuje projekty:

  1. „Szansa na lepsze życie – program zwiększenia samodzielności osób z autyzmem.” – konkurs Sięgamy po sukces (Konkurs 1/2021) – projekt polega na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem (projekt lokalny, okres realizacji projektu – w odniesieniu do okresu objętego audytem – 01.04.2023-31.03.2024) – wartość zadania około 721 tys. zł.
  2. „Bądźmy bliżej – środowiskowa rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych drogą do wielowymiarowego polepszenia ich jakości życia” (konkurs nr 1/2023) – projekt polega na prowadzeniu terapii w środowisku domowym, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem z Torunia (projekt ogólnopolski, realizowany na terenie 8 województw, okres realizacji projektu – w odniesieniu do okresu objętego audytem – 01.04.2023-31.03.2024) – wartość zadania około 2 323 tys. zł

Szczegóły w poniższym Zapytaniu:

zapytanie audyt PFRON

zał 1-4 do Zapytania

Zapraszamy do składania ofert do dnia 20.02.2024 r. do godz. 17.00


2023-05-08

Stowarzyszenie Terapeutów oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu zapraszają do wzięcia udział w projekcie  „Bądźmy bliżej – środowiskowa rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych drogą do wielowymiarowego polepszenia ich jakości życia” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Działamy razem” (konkurs nr 1/2022)”.

Dokumenty należy składać w formie papierowej do siedziby danego partnera projektu lub elektronicznej lub na adres:

pfronzps@terapeuci.org.pl dla kandydatów na uczestników projektu z województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego, pomorskiego. Telefon kontaktowy: 530 108 356

projektypfron@spoza.org dla kandydatów na uczestników projektu z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Telefon kontaktowy: 728 981 238

Uwaga!!!

Korzystanie z zajęć realizowanych w ramach projektu jest częściowo płatne i podlega opłacie: 15 zł brutto za godzinę zajęć.

 

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu PFRON – Bądźmy bliżej

Dokumenty do wypełnienia i wysłania:

Regulamin rekrutacji do projektu PFRON – Bądźmy bliżej

Zapraszamy do udziału 🙂