ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

TUS & JUDO

Zapraszamy na

Semestralny TUS połączony z zajęciami JUDO

Zapisanie dziecka na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych połączonych z treningiem judo to nie tylko powierzenie dziecka
doskonałym specjalistom z wielkim doświadczeniem – to
również udział  w unikalnym programie mającym na celu całościowe wsparcie jego umiejętności społecznych.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 4-6, 7-9, 10-12 i 13-15 lat.
Zajęcia grupowe są skierowane do dzieci z diagnozą autyzmu, ZA, ADHD, nieśmiałych,
mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
przestrzeganiem ogólnie przyjętych norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji,
trudnościami z akceptacją zmian.

Cykl 14 spotkań w terminach

Zajęcia odbywają się przy ulicy Grażyny 11

Zapisy pod numerem telefonu 535 899 121
lub mailowo pod adresem pomocpsychologicznast@gmail.com