ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Szkolenia

Oferta szkoleń, które aktualnie są dostępne w Stowarzyszeniu Terapeutów.

Szkolenie z zakresu prowadzenia treningu umiejętności społecznych (TUS)

– Co to jest TUS?
Trening umiejętności społecznych to zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym I młodych dorosłych.
– W jakich sytuacjach TUS może być pomocny?
W szczególności TUS może być pomocny gdy:
– Dziecko ma rozpoznane / istnieje u niego podejrzenie ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu, np. Zespołu Aspergera
– Dziecko doświadcza trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśników – wycofuje się lub jest agresywne, nie potrafi nawiązać i utrzymać relacji koleżeńskich
– Dziecko doświadcza trudności w skupieniu uwagi, nie wykonuje poleceń nauczyciela lud innego dorosłego, nie współpracuje w grupie podczas nauki czy zabawy
– Dziecko ma trudności w funkcjonowaniu w domu bądź w relacjach z dorosłymi – nie przestrzega zasad, nie można się z nim efektywnie skomunikować
– Dziecko doświadcza różnych form przemocy rówieśniczej – nie potrafi reagować na zaczepki, różne formy dręczenia
– Dziecko przejawia nieśmiałość, manifestuje znaczny lęk w wielu sytuacjach bądź nie potrafi rozpoznać swoich emocji i przyczyn swojego zachowania
• Cele szkolenia
• Nauka zastosowania metod treningowych mających na celu wsparcie funkcjonowania w społeczeństwie – w grupie rówieśniczej bądź w kontaktach z dorosłymi. Szkolenie wyposaży Państwa w kompetencje w zakresie wspierania podopiecznych w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami, w tym z emocjami trudnymi jak np. Lęk.
Adresaci szkolenia
• Psychologowie, nauczyciele, pedagodzy, inne osoby zaangażowane w pracę z dziećmi i młodzieżą, terapeuci zajęciowi, studenci psychologii, pedagogiki

Prowadzący Michał Chodowski
Doświadczony, certyfikowany trener zastępowania agresji
Kontakt: 665 245 189
Data szkolenia: 17, 18 kwietnia 2021
Godzina: 9:00- 15:00
Koszt: 600 zł

ZOBACZ WIECEJ

Nagłówek

W trakcie tworzenia

Nagłówek

W trakcie tworzenia

Nagłówek

W trakcie tworzenia

Nagłówek

W trakcie tworzenia