ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Tytuł projektu: „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z autyzmem.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020)

Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1 576 450,00 PLN

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Terapeutów – ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu- ul. Pająkowskiego 44/52, 87-100 Toruń

Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie pracy terapeutycznej prowadzonej w środowisku domowym zapewniającej efektywną i długofalową poprawę funkcjonowania osób z zaburzeniami z zakresu autyzmu w aspekcie społecznym, psychofizycznymi funkcjonalnym wraz z podniesieniem jakości opieki realizowanej przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: V 2021 – III 2022 r.

Oferowane formy wsparcia: zajęcia terapeutyczne realizowane w środowisku domowym

Uczestnicy projektu: łącznie 90 osób, w tym 70 dzieci i 20 osób dorosłych z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i łódzkiego

osoby z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem, Zespołem Aspergera  i podobnymi zaburzeniami, którzy w momencie przystąpienia do Projektu posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim (jeśli będzie wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną) oraz posiadające zdiagnozowany autyzm lub podobne zaburzenie rozwoju, np. Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona, choroby psychiczne.


Aktualności:

2021-05-31

Wciąż posiadamy wolne miejsca dla uczestników projektu z obszaru województw łódzkiego, lubelskiego, pomorskiego, zapraszamy do udziału. Nabór prowadzony w sposób ciągły. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres:

pokonamybariery@terapeuci.org.pl

Telefon kontaktowy: 530 108 356

Ponadto informujemy, iż nastąpiła zamiana przyporządkowania uczestników projektu z woj. pomorskiego. Wszystkich nowych kandydatów obsługiwać będzie Stowarzyszenie Terapeutów.


WOLNE MIEJSCA

Wciąż posiadamy wolne miejsca dla uczestników projektu z obszaru województw łódzkiego, lubelskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 10 maja 2021 r. na:

pokonamybariery@terapeuci.org.pl dla kandydatów na uczestników projektu z województw łódzkiego i lubelskiego. Telefon kontaktowy: 530 108 356

pokonamybariery@spoza.org dla kandydatów na uczestników projektu z województw wielkopolskiego i pomorskiego. Telefon kontaktowy: 728 981 238


 

PIERWSZY NABÓR DO PROJEKTU:

Stowarzyszenie Terapeutów oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu ogłaszają pierwszy nabór na uczestników projektu „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z autyzmem.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020)”.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej do dnia 26.04.2021 r. na adres:

pokonamybariery@terapeuci.org.pl dla kandydatów na uczestników projektu z województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego. Telefon kontaktowy: 530 108 356

pokonamybariery@spoza.org dla kandydatów na uczestników projektu z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Telefon kontaktowy: 728 981 238

 

Uwaga!!!

Korzystanie z zajęć realizowanych w ramach projektu jest częściowo płatne i podlega opłacie: 10 zł brutto za godzinę zajęć.

 

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

 

Niezbędne dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu PFRON – Praca środowiskowa ..

Dokumenty do wypełnienia i wysłania – Formularz rekrutacji i ankieta wstępna

 

Zapraszamy do udziału 🙂