ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

+48 501 001 026

Pon -Pt 8:00 - 16:00

Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

Tytuł projektu: „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z niepełnosprawnościami.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs nr 1/2021)

Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1 861600,00 PLN

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Terapeutów – ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu- ul. Pająkowskiego 44/52, 87-100 Toruń

Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie pracy terapeutycznej prowadzonej w środowisku domowym zapewniającej efektywną i długofalową poprawę funkcjonowania osób z zaburzeniami z zakresu autyzmu w aspekcie społecznym, psychofizycznymi funkcjonalnym wraz z podniesieniem jakości opieki realizowanej przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: IV 2022 – III 2023 r.

Oferowane formy wsparcia: zajęcia terapeutyczne realizowane w środowisku domowym

Uczestnicy projektu: łącznie 90 osób, w tym 70 dzieci i 20 osób dorosłych z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i łódzkiego

osoby z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem, Zespołem Aspergera  i innymi niepełnosprawnościami którzy w momencie przystąpienia do Projektu posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim (jeśli będzie wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną) oraz posiadające zdiagnozowany autyzm lub podobne zaburzenie rozwoju, np. Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona, choroby psychiczne.2023-02-01

Stowarzyszenie Terapeutów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu dwóch projektów finansowanych ze środków PFRON. Audyt obejmuje projekty:

  1. „Szansa na lepsze życie – program zwiększenia samodzielności osób z autyzmem.” – konkurs Sięgamy po sukces (Konkurs 1/2021) – projekt polega na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem (projekt lokalny, okres realizacji projektu – w odniesieniu do okresu objętego audytem – 01.04.2022-31.03.2023) – wartość zadania około 715 tys. zł.
  2. „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z autyzmem” – konkurs Sięgamy po sukces (Konkurs 1/2021) – projekt polega na prowadzeniu terapii w środowisku domowym, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem z Torunia (projekt ogólnopolski, realizowany na terenie 8 województw, okres realizacji projektu – w odniesieniu do okresu objętego audytem – 01.04.2022-31.03.2023) – wartość zadania około 2 096 tys. zł

Szczegóły w poniższym Zapytaniu:

zapytanie audyt PFRON

zał 1-4 do Zapytania

Zapraszamy do składania ofert do dnia 07.02.2023 r. do godz. 17.00

 


2022-04-25

Stowarzyszenie Terapeutów oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu zapraszają do wzięcia udział w projekcie  „Praca środowiskowa drogą do podniesienia samodzielności osób z niepełnosprawnościami.” współfinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs nr 1/2021)”.

Dokumenty należy składać w formie papierowej do siedziby danego partnera projektu lub elektronicznej lub na adres:

pfronzps@terapeuci.org.pl dla kandydatów na uczestników projektu z województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego, pomorskiego. Telefon kontaktowy: 530 108 356

projektypfron@spoza.org dla kandydatów na uczestników projektu z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Telefon kontaktowy: 728 981 238

Uwaga!!!

Korzystanie z zajęć realizowanych w ramach projektu jest częściowo płatne i podlega opłacie: 13 zł brutto za godzinę zajęć.

 

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

 

Niezbędne dokumenty:

Regulamin rekrutacji do projektu PFRON – Praca środowiskowa .

Regulamin rekrutacji – wzór umowy

Dokumenty do wypełnienia i wysłania:

Regulamin rekrutacji – ankieta wstępna

Regulamin rekrutacji – formularz zgłoszeniowy

 

Zapraszamy do udziału 🙂