ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

Zespół Pracy Środowiskowej
Działania adresowane do osób z autyzmem oraz otoczenia ich społecznego. Polegają na stałej pracy z całym systemem rodzinnym podopiecznego, diagnozowaniu potrzeb i trudności, z którymi systemy te nie potrafią same sobie poradzić i angażowaniu osób z naturalnego otoczenia społecznego do wsparcia i pomocy. Sama zmiana postawy np. sąsiadów, czy personelu sklepu z wrogiej i pełnej lęku na bardziej akceptującą i rozumiejącą powoduje redukcję napięcia, a co za tym idzie zmniejszenie niepożądanych objawów u podopiecznego. Realizatorzy programu starają się współpracować ze wszystkimi służbami i instytucjami, które mają kontakt z danym systemem rodzinnym osoby z autyzmem i motywować je do spójnych, celowych działań (są to szkoły, poradnie, ośrodki rehabilitacyjne, itp.). W efekcie rodziny te zaczynają pełniej brać udział w życiu publicznym, nie chodzą „naznaczone”, w pełniejszy sposób korzystają ze swoich potencjałów – przy precyzyjnie adresowanym wsparciu zaczynają w większym stopniu funkcjonować w oparciu o własne możliwości.
 
Zgłoszenia:
Magdalena Molska
tel. 509 030 882
e-mail: magdalena.molska@terapeuci.org.pl
©2018 Stowarzyszenie Terapeutów. All Rights Reserved. Designed By Stowarzyszenie Terapeutów

Proszę opublikować moduł w pozycji offcanvas