ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

Więcej o projekcie PFRON

Projekt jest realizowany w terminie 1 kwietnia 2017 – 30 marca 2019.

Warunkiem rekrutacji do projektu jest: przedstawienie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Warunek ten nie dotyczy tych beneficjentów, którzy w projekcie korzystają wyłącznie ze wsparcia udzielanego w formie jednorazowych porad lub informacji (w tym wsparcia udzielanego drogą telefoniczną lub internetową).

W wypadku zgłoszenia chęci udziału w projekcie kandydat (jego rodzice lub opiekunowie prawni) odbywają spotkanie kwalifikacyjne przedstawiając ww. dokumenty, spotykają się z pracownikiem Zespołu Pracy Środowiskowej i uzgadniają wstępnie rodzaj wsparcia, jaki możemy zaproponować. Po okresie próbo-diagnostycznym dokonywana jest diagnoza i formułowany Indywidualny Plan Działań, który będzie realizowany w najbliższym roku w ramach projektu. W razie braku wolnych miejsc kandydat zostaje wpisany na listę oczekujących.

W ramach projektu odbywają się konsultacje rodzinne i działania w środowisku otwartym beneficjentów zadania.
©2021 Stowarzyszenie Terapeutów. All Rights Reserved. Designed By Stowarzyszenie Terapeutów

Proszę opublikować moduł w pozycji offcanvas