ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

Więcej o projekcie PFRON

Projekt jest realizowany w terminie 1 kwietnia 2019 – 30 marca 2022.

Warunkiem rekrutacji do projektu jest: przedstawienie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

W wypadku zgłoszenia chęci udziału w projekcie kandydat (jego rodzice lub opiekunowie prawni) odbywają spotkanie kwalifikacyjne przedstawiając ww. dokumenty, spotykają się z pracownikiem Ośrodka Integracji Społecznej i uzgadniają wstępnie rodzaj wsparcia, jaki możemy zaproponować. Po okresie próbo-diagnostycznym dokonywana jest diagnoza i formułowany Indywidualny Plan Działań, który będzie realizowany w najbliższym roku w ramach projektu. W razie braku wolnych miejsc kandydat zostaje wpisany na listę oczekujących.

W ramach projektu odbywają się grupowe i indywidualne formy wsparcia w Ośrodku Integracji Społecznej. Zajęcia grupowe obejmują zajęcia plastyczne, fizjoterapeutyczne, samoobsługowe, włączające społecznie, ruchowe z elementami fizjoterapii i integracji sensorycznej. Zajęcia indywidualne obejmują wsparcie terapeutyczne, samoobsługowe i komunikacyjne z wykorzystaniem metod AAC. Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie ciągłym przez cały czas trwania konkursu.
©2021 Stowarzyszenie Terapeutów. All Rights Reserved. Designed By Stowarzyszenie Terapeutów

Proszę opublikować moduł w pozycji offcanvas