ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

Joanna KaliszekJestem technikiem fizjoterapii, terapeutą Integracji Sensorycznej. Z osobami ze spektrum autyzmu pracuję 21 lat; od 2006 r. z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. W przedszkolu „Klubik Integracyjny” jestem od jego powstania w roku 2010 r.

Pasjonuję się kajakami, grami planszowymi oraz szydełkowaniem. Jestem mamą dwóch córek.

Ukończyłam następujące szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Kurs doskonalący I stopnia Ruch Rozwijający wg. W. Sherborne
 • Kursy Integracji Sensorycznej I i II stopnia
 • Warsztaty terapii Integracji Sensorycznej:
  - Diagnoza, terapia małego dziecka oraz dziecka z autyzmem
  - Ramowy plan terapii dla poszczególnych procesów Integracji Sensorycznej
  - Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej
  - Stymulacja przedsionkowa z włączeniem pracy systemu słuchowego i wzrokowego
 • Studium pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom
 • Kurs na temat „Programy M. i Ch. Knillów w terapii osób z poważnymi zaburzeniami w rozwoju”
 • Kurs wikliniarstwa
 • Kurs choreoterapii

Agata Krawczyk


Jestem dyplomowanym nauczycielem edukacji przedszkolnej, muzykoterapeutą, socjoterapeutą i muzykiem. W charakterze terapeuty – wychowawcy pracuję od 15 lat; pod superwizją 7 lat. Z dziećmi w wieku przedszkolnym od 10 lat.

Jestem mamą dwóch córek. Pasjonuję się tradycyjną muzyką i tańcem. Gram na skrzypcach, cymbałach i gitarze. Uwielbiam wędrówki po górach i lesie oraz żeglarstwo.

 

 

 

 

 Ukończyłam następujące szkolenia:

 • Studia podyplomowe „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem dziecka z problemami adaptacyjnymi”
 • Roczny kurs Edukacja Przez Ruch u Doroty Dziamskiej
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt z udziałem amerykańskiego psychoterapeuty i superwizora Stephena Schoena (200 godzin)
 • Szkolenie z metody K. Orffa
 • Kurs pedagogiczny
 • Roczne szkolenie „Autyzm – Akademia”
 • Roczne szkolenie w muzykoterapii prowadzone przez dr Elżbietę Galińską oraz staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Roczne studium metod psychokorekcyjnych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne i Powiślańską Fundację Społeczną: treningi interpersonalny, intrapsychiczny, trening pracy z grupą
 • Filologia Ukraińska ze specjalizacją filologia polska
 • Kurs Organizatora Turystyki

Natalia Kłosiewicz-Giera


Jestem psychologiem. Kończę studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne. Jestem w trakcie czteroletniego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracę kliniczną doskonaliłam na stażu w Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywałam m.in. Grupie Synapsis gdzie brałam udział w programie szkoleniowym z zakresu psychoterapii rodzin, małżeństw i par (zajęcia warsztatowe i seminaria), współprowadziłam z terapeutami sesje rodzinne, małżeńskie i par jako koterapeuta. Systematycznie biorę udział w zebraniach klinicznych zespołu Grupy Synapsis poświęconych terapii rodzin i par oraz w zebraniach Zespołu Terapii Rodzin.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora PTP.

W swojej pracy terapeutycznej łączę podejście psychodynamiczne z systemowym modelem terapii rodzin. Prywatnie jestem wielbicielką sportu i psów Golden Retriver.


Ukończone kursy/szkolenia:

 • Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym - problemy rozwojowe, relacje rodzice/dziecko, terapia,
 • II Konferecja - Pracując psychoanalitycznie z parami - Nieświadoma dynamika pary,
 • Asystent ucznia z autyzmem,
 • Oswoić autyzm,
 • Vademecum Terapeuty Rodzinnego,
 • Narzędzie M-CHAT-R" - zastosowanie dwustopniowego narzędzia przesiewowego stosowanego w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
 • Bajkoterapia – metoda pracy nauczyciela, wychowawcy, terapeuty,
 • Analiza rysunku dziecka,
 • Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym,
 • Jak prowadzić TUS – trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju,
 • Trening Umiętności Społecznych – zajęcia szkoleniowe,
 • Seksualność dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka pracy terapeutycznej.


©2019 Stowarzyszenie Terapeutów. All Rights Reserved. Designed By Stowarzyszenie Terapeutów

Proszę opublikować moduł w pozycji offcanvas