ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

O nas

Stowarzyszenie Terapeutów od 2003 roku pomyślnie realizuje misję przeciwdziałania izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na marginalizację.

Jesteśmy grupą terapeutów – praktyków. Stanowimy dobrze współpracujący zespół o znacznych umiejętnościach i doświadczeniu w pracy środowiskowej, szkoleniowej, terapeutycznej.

Prowadzimy Ośrodek Integracji Społecznej, Przedszkolny Klubik Integracyjny dla Dzieci z Autyzmem, Świetlice dla Dzieci z Autyzmem, Klub BLISKO Mamy i Taty, Poradnie dla Rodzin, Zespół Środowiskowy, Gabinet Integracji Sensorycznej.

Mamy nawiązane kontakty z placówkami zajmującymi się pomocą psychologiczną i rehabilitacją w Warszawie i w całym kraju.

Prowadzimy działania edukacyjne w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób nieakceptowanych i nie zaadaptowanych społecznie, a także szkolenia zawodowe osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją i terapią.

We wszystkich formach i strukturach naszej pracy pomagają nam wolontariusze, którzy w zamian za pomoc w realizacji zadania otrzymują specjalistyczne przeszkolenie.

©2021 Stowarzyszenie Terapeutów. All Rights Reserved. Designed By Stowarzyszenie Terapeutów

Proszę opublikować moduł w pozycji offcanvas