ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000180500

Poradnia Dla Rodzin

Dyżurujący w Poradni terapeuci udzielają wsparcia, informacji, porady, doraźnie diagnozują potrzeby podopiecznego i rodziny. Jeśli jest to możliwe od strony merytorycznej i kadrowej, Stowarzyszenie Terapeutów obejmuje rodzinę programem długofalowej pomocy.
Poradnia nie ogranicza swoich działań wyłącznie do osób z autyzmem. Można tu zwrócić się o pomoc i wsparcie w sytuacji problemów osobistych, rodzinnych, małżeńskich, i in.

Zgłoszenia:

tel. 22 670 02 97, e-mail: terapeuci@terapeuci.org.pl

 

©2020 Stowarzyszenie Terapeutów. All Rights Reserved. Designed By Stowarzyszenie Terapeutów

Proszę opublikować moduł w pozycji offcanvas